საჯარო შესყიდვები საქართველოში:


სტატისტიკური მონაცემები

შეისწავლეთ ქართული შესყიდვა.

საქართველოს ელექტრონული შესყიდვების მონაცემთა ვიზუალიზაცია, საშუალებას გვაძლებს მარტივად შევისწავლოთ საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვები. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს მიერ გამოქვეყნებული ღია ინფორმაციის გამოყენებით, ვიზუალიზაცია მომხმარებელს სთავაზობს შესყიდვების პროცესის ფართო სპექტრს, რაც სწრაფი და დეტალური ანალიზის საშუალებას იძლევა.

შესწავლის დაწყება »