საქართველოს ელექტრონული შესყიდვების მონაცემთა ვიზუალიზაციის შესახებ

საქართველოს ელექტრონული შესყიდვების მონაცემთა ვიზუალიზაცია საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების 7 წლის მონაცემებთან წვდომის საშუალებას იძლევა. იგი შემუშავებულია ღია მონაცემების სტანდარტი ღია მონაცემების სტანდარტის ფორმატი უზრუნველყოფს შესყიდვების მონაცემთა სტრუქტურისა და გაზიარების სტანდარტებს.

საწყისი გვერდი შეიცავს სამ ნაწილს:

  • შეჯამება
  • კონკურენცია
  • დანაზოგი

about.the შეჯამება სექცია მოიცავს საქართველოს ელექტრონული შესყიდვების სისტემის ძირითად მიმოხილვას: ყველაზე მსხვილი შემსყიდველი ორგანიზაციები, ყველაზე მსხვილი მომწოდებლები, საქონელი, სამუშაოები და მომსახურება - კონტრაქტების ფასითა და რაოდენობის მიხედვით.

about.the კონკურენცია სექცია აჩვენებს შემსყიდველი ორგანიზაციის, მიმწოდებლისა და საქონლის, სამუშაოების და მომსახურების ტენდერების მონაწილეთა საშუალო რაოდენობას.

about.the დანაზოგი სექცია აჩვენებს ორგანიზაციის მთლიან და საშუალო დანაზოგს.

ვიზუალიზაციის მარცხენა მხარეს თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ფილტრები, რომლებიც გამოყენებული იქნება ყველა ცხრილსა და ჩარტში მთელ საიტზე. აგრეთვე, შეგიძლიათ განსაზღვროთ ვიზუალიზაცია ეკრანის ზედა მხარეს, ზედაპირული მენუს გამოყენებით.