საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 960,218,263
ქ. თბილისის მერია 592,691,380
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო 235,569,727
თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია 230,000,828
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 210,192,630
საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი 177,018,547
თბილისის სატრანსპორტო კომპანია 152,671,875
სოციალური მომსახურების სააგენტო 114,591,613
შპს საქართველოს მელიორაცია 106,275,695
აჭარის ა.რ. მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტი 104,696,620

Displaying 10 of 83401 awards

SPA ID Contracting Authority Economic Operator Tender Announcement Date Estimated Value (GEL) Contract Value (GEL) e-GP Link
NAT180017308 თბილისის სატრანსპორტო კომპანია ჯი-თი გრუპ 2018-11-01 79,564,320 64,790,000
SPA140006488 იუსტიციის სახლი შპს ჯ.ლ.ს. გრუპი GLS Group 2014-03-05 7,500 64,187,572
NAT180016577 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ბლექ სი გრუპი 2018-10-17 57,635,478 55,918,488
NAT180016578 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ბლექ სი გრუპი 2018-10-17 55,827,765 55,150,000
NAT190002562 ქ. თბილისის მერია ჯეუ გრუპი 2019-02-05 43,158,658 42,937,536
NAT180016580 საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ბლექ სი გრუპი 2018-10-17 42,755,758 42,755,756
NAT190002707 შპს სტადიონი ანაგი 2019-02-07 21,922,803 24,520,400
SPA110008157 ქ. თბილისის მერია კავკასუს როუდ პროჯექტ 2011-03-21 23,000,000 22,260,000
SPA150026614 შპს სტადიონი შპს საბა კონსტრაქშენ 2015-10-01 27,855,955 22,172,764
SPA150023139 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო ,,ტრანსმშენი'' 2015-08-20 26,073,520 21,980,900